AltNed - Marktplaats voor Alternatieve Geneeswijzen

Vind een genezer, therapeut of coach

of

Vind je cliënt:

=> vermeld gratis je website <=

Praktijk voor Vegatest, Electro-acupunctuur & Radtstherapie

217.jpg

U kunt bij ons terecht voor zowel lichamelijke klachten zoals bijv.
- ME, Fibromyalgie allergie,
- candida albicans,
- ziekte van lyme
- tekorten aan mineralen, vitaminen.
als ook psychische klachten, zoals bijv.
- depressie,
- burned out
- trauma

Onze specialisatie is het behandelen van de hele mens (holistisch = lichaam en geest).

De testen worden afgenomen door middel van de M.A.R.S III (Multiple Analysing Resonance System) alsmede door de Vegatest/Electro-acupunctuur.

Aan de hand van de uitkomst van de test, wordt er een homeopathisch complexmiddel op maat gemeten en samengesteld uit enkelvoudige homeopathische frequenties. Dit gebeurt allemaal digitaal en krijgt u na het consult mee naar huis. Voordeel is dat het complexmiddel zo op maat  is samengesteld dat het  circa 3 maanden werkzaam bij u blijft. Hierdoor is, wanneer u in een lopende behandeling bent, een consult slechts nodig om de 3 maanden. Verder wordt getest of er aanvullende voedingssupplementen, fytotherapie, een ander voedingspatroon of bioresonantie e.d.  een aanvulling zijn op het geheel. Het aantal behandelingen en daaraan vast zittende resultaten hangen af van de complexiteit van de gezondheidstoestand per individu, dus kunnen wij u ook geen garantie bieden voor te behalen resultaten.

De homeopatische frequenties binnen het complexmiddel bestaan uit 
- homeopathie
- organotherapie -
- bloesem of flower (Roy Martina/Bach
- celzouten (dr. Schussler)

en worden aangevuld met:
- fytotherapie
- orthomoleculaire therapie

Duur consult is 1 uur met een uitloop van 15 min. Dit bestaat uit een intakegesprek, de meting van het hele lichaam op evt. infecties, blokkaden, tekorten en therapie d.m.v. bioresonantie of magneetveld.

De kosten voor een consult bedragen € 95 inclusief BTW
Voor meer uitgebreidere informatie over deze behandelingsmethode kunt u diverse folders opvragen per email.

Voor het maken van een afspraak of eventuele verdere informatie kunt u ons bellen op telefoonnummer 035-6249491. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Bij geen gehoor buiten de opbeltijden, kunt u ook een bericht achterlaten op het antwoord apparaat

De zorg welke verleend wordt door onze praktijk is preventief/additief dus bij ernstige gezondheidsbezwaren adviseren wij u alvorens bij ons een afspraak te maken eerst uw huisarts te consulteren.

Listing Details

Adres
Ludgeruslaan 38
035 6249491
Gezien
3749
Op website geklikt
2756
Beroep- verenig.
NOAG
Naam
Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie